MIO
„Miłość bowiem nigdy nie jest czymś gotowym, czymś tylko "danym" kobiecie i mężczyźnie, ale zawsze jest równocześnie czymś "zadanym". Tak trzeba na nią patrzeć: miłość poniekąd nigdy nie "jest", ale tylko wciąż 'staje się'...”.
MINSI
„Życie ludzkie z natury jest „koedukacyjne”, a godność jego (czy też godziwość) zależy w każdym momencie historii, a także w każdym punkcie długości i szerokości geograficznej, od tego „kim” ona będzie dla niego, a on dla niej”.
RC
„Józef... wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna” (Mt 1, 24-25). Te słowa wskazują zarazem na inną bliskość oblubieńczą. Głębia tej bliskości, duchowa intensywność zjednoczenia i obcowania osób — mężczyzny i kobiety — ostatecznie pochodzi od Ducha, który daje życie (por. J 6, 63)”.
MNTBD
„Myślę, że każdy mężczyzna, bez względu na stan i powołanie życiowe, musi kiedyś usłyszeć te słowa, które kiedyś usłyszał Józef z Nazaretu: 'Nie bój się wziąć do siebie Maryi' (Mt 1,20). 'Nie lękaj się przyjąć', to znaczy uczyń wszystko, ażeby rozpoznać dar, jakim ona jest dla ciebie”.
Previous
Next

Warsztaty

WARSZTATY

Jesteśmy grupą osób – świeckich, konsekrowanych, duchownych – które miały wielką łaskę i szczęście spotkać się z teologią ciała Jana Pawła II, poznać bardziej szczegółowo tę naukę, zachwycić się nią i – co najważniejsze – mają odwagę nią żyć! Dlatego chcemy tym fascynującym tematem dzielić się z innymi. Chcemy by przekaz o teologii ciała wreszcie wybrzmiał głośno! Z tego powodu zaistniała właśnie ta strona oraz konto na Facebooku. To jednak zbyt mało. Proponujemy warsztaty o teologii ciała, które poprowadzi ktoś z naszej grupy.

Nasze warsztaty – w formie wykładu, który głębiej wprowadzi w temat – kierujemy do osób duchownych i konsekrowanych oraz do poszczególnych duszpasterstw, grup i wszystkich zainteresowanych tematem teologii ciała. Do każdej z grup Jan Paweł II ma szczególny przekaz – stąd podział. Szczególnie zależy nam na kapłanach którzy chcieliby dalej nieść teologię ciała w świat, docierając do rzeszy ludzi, których spotykają na swoich drogach.

Teologia ciała powinna wybrzmiewać na ambonach, na katechezach, podczas duszpasterskich spotkań. Potrzebna jest tylko odwaga dotykania tematów trudnych, chęć przełamywania schematów i ten ogień, który teologia ciała rozpala w sercach. I właśnie ta iskra jest potrzebna by spowodować wybuch „teologicznej bomby zegarowej” o której pisał George Weigel, biograf papieża. Tylko dzięki temu mamy szansę sprawić by ten „niewielki, wręcz mikroskopijny procent katolików na świecie, który wie, że istnieje teologia ciała” powiększył się i napełnił świat oblubieńczą miłością aż Jezus Chrystus powróci.

PROPONUJEMY WARSZTATY DLA:

OSÓB DUCHOWNYCH I KONSEKROWNAYCH

DUSZPASTERSTW I GRUP ŚWIECKICH  

Scroll to Top